English Serbian

Planned Activities


U subotu, 18. maja, biće održan i drugi deo ovogodišnjeg seminara Current trends in cognitive sciences III, prema već najavljenom rasporedu, u svečanoj sali u prizemlju glavne zgrade Univerziteta (Banovina):

9.30 – 10.30
msr Ema Živković
Departman za anglistiku, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
KONTRASTIVNA ANALIZA INFORMACIJSKE (NE)AKTUELNOSTI NERESTRIKTIVNIH RELATIVNIH KLAUZA U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU

10.50 – 11.50
msr Mladen Popović
Departman za anglistiku, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
UBEDLJIVOST AFORDANSI U VIDEO IGRAMA

12.00 – 12.30
ZAVRŠNA DISKUSIJA I ZATVARANJE SKUPA
VAŽNO OBAVEŠTENJE!

IZMENA U PROGRAMU SEMINARA ZA SUBOTU, 11. MAJ


Obaveštavamo vas da je došlo do malih izmena u programu seminara za subotu, 11. maj. Naime, zbog velikog broja prijavljenih učesnika, umesto u zgradi Univerziteta, kako je planirano, prva dva predavanja u okviru seminara biće održana u amfiteatru br. 21 na Filozofskom fakultetu u Nišu.


Takođe, seminar će početi pola sata ranije, tako da nova satnica za subotu, 11. maj izgleda ovako:

 

9.00 – 9.15 (amf. 21, prizemlje)


Otvaranje skupa

 

9.20 – 10.20 (amf. 21, prizemlje)


msr Marija Pejičić, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet u Nišu


„Polni stereotipi u emocionalnom ponašanju“

 

10.45 – 11.45 (amf. 21, prizemlje)


msr Nikola Ćirović, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet u Nišu


„Faktorska analiza individualnih razlika u kognitivnom domenu: Latentna struktura egzekutivnih funkcija“
Regular activities:

Forthcoming activities: