English Serbian

Kontakti:

Upravnik Centra za kognitivne nauke: prof. dr Mihailo Antović
Imejl: mihailo.antovic@filfak.ni.ac.rs
Adresa: Centar za naučnoistraživački rad SANU, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Srbija
ili kancelarija 123, Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18000 Niš, Srbija

Zamenik upravnika Centra za kognitivne nauke: prof. dr Milkica Nešić
Imejl: milkica@medfak.ni.ac.rs
Adresa: Centar za naučnoistraživački rad SANU, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Srbija
ili Medicinski fakultet, Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija

Sekretar Centra za kognitivne nauke: msr Vladimir Figar
Imejl: vladimir.figar@filfak.ni.ac.rs i secretary.cogsci@junis.ni.ac.rs
Adresa: Centar za naučnoistraživački rad SANU, Univerzitetski trg 2, 18000 Niš, Srbija
ili kancelarija 418, Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18000 Niš, Srbija

Linkovi:

Univerzitet u Nišu
Filozofski fakultet u Nišu
Medicinski fakultet u Nišu
Fakultet umetnosti u Nišu
Elektronski fakultet u Nišu
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Klinički centar Niš

Departman za kognitivne nauke – Univerzitet Case Western Reserve
Istraživačka mreža za kognitivne nauke (Istraživačka mreža za društvene nauke)

Mark Tarner
Tod Oukli
Mihailo Antović