English Serbian

Aktivnosti

28. mart 2024.

Predstavljanje projekta: Višestruko utemeljenje značenja - jezik, muzika, vizuelna kognicija

U četvrtak, 28. marta 2024., tim istraživača i saradnika po prvi put je predstavio novi projekat o semantici višestrukog utemeljenja, koji se realizuje kroz saradnju Centra za kognitivne nauke i Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu (br. O-36-24, koordinator: akademik Aleksandar Kostić). Rukodovilac projekta i upravnik Centra za kognitivne nauke, prof. Mihailo Antović, dao je retrospektivu prvih deset godina rada Centra za kognitivne nauke i zahvalio Ogranku SANU u Nišu na kontinuiranoj podršci. Zatim se govorilo i osnovama teorije višestrukog utemeljenja kao i o sadašnjim i planiranim aktivnostima na projektu. Na kraju su mladi istraživači dobili priliku da predstave sopstvene projektne aktivnosti (Nikola Stojanović, Mladen Popović, Anja Tošić, Miloš Milisavljević, Anja Petrović i Olivera Marković).