English Serbian

Aktivnosti

28. septembar 2023.

Promocija knjige prof. Antovića

U četvrtak, 28. septembra 2023., prof. dr Mihailo Antović, upravnik Centra za kognitivne nauke održao je predavanje čiji je cilj bio da se predstavi njegova knjiga Višestruko utemeljenje: jedna teorija muzičkoga značenja (Routledge, 2022). Događaj su zajednički organizovali Centar za kognitivne nauke i Ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, u okviru projekta Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije: savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa (br. O-10-17, koordinator: dopisni član SANU Jelena Jovanović, rukovodilac: prof. dr Danijela Zdravić Mihailović). Nakon prikladnih uvodnih reči prof. dr Dragana Žunića i samog predavanja, usledila je sadržajna diskusija. Ovo predavanje predstavlja sledeći korak u budućoj jačoj saradnji dve institucije.