English Serbian

Aktivnosti

23. maj 2024

Obuka i radionica za rukovanje EEG aparatom g. Slobodana Tanackovića

U četvrtak, 23. maja 2024., posetio nas je g. Slobodan Tanacković, predstavnik austrijske kompanije G-Tec Medical Engineering. Radi se o poznatom proizvođaču svih vrsta opreme za invazivnu i neinvazivnu upotrebu na mozgu, koja se koristi kako u istraživačke tako i u dijagnostičke svrhe. G. Tanacković je sa sobom doneo elektroencefalogram sa 64 kanala i demonstirao nam njegovu upotrebu na relativno jednostavnom zadataku vizualne percepcije. Uz to što je zatražio pomoć dva mlada dobrovoljca, jednog koji je rukovao sistemom i drugog koji je bio učesnik u eksperimentu, što je po sebi jako zaintrigiralo publiku, g. Tanacković je ukazao i na mnogobrojne izazove pri rukovanju opremom i softverom: kako podesiti sistem, kako precizno postaviti elektrode na glavu ispitanika, kako usrednjiti signal, kako izbeći artefakte, itd. Takođe nam je prikazao i neke novine u svetu neurofiziologije, kao što su nedavni mobilni EEG aparati, koji mere kortikalnu aktivnost u realnim situacijama, tj. van laboratorije. Ova sesija privukla je veliko interesovanje publike.