English Serbian

    Kolegijum Centra:

 1. Prof. dr Mihailo Antović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu (Link), Upravnik Centra za kognitivne nauke
 2. Prof. dr Milkica Nešić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Zamenik upravnika Centra za kognitivne nauke
 3. Prof. dr Đorđe Vidanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu (Link), Koordinator Foruma za kognitivne nauke
 4. Prof. dr Miroslava Živković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
 5. Prof. dr Dragan Žunić, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu
 6. Prof. dr Dragan Janković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
 7. Prof. dr Joviša Obrenović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 8. Prof. dr Branimir Todorović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 9. Prof. dr Boban Arsenijević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 10. Doc. dr Dušan Stamenković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu (Link)
 11. dr Vuk Milošević, Klinika za neurologiju, Klinički centar Niš
 12. dr Olga Milojković, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Klinički centar Niš
 13. Vladimir Figar, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Sekretar Centra za kognitivne nauke

    Savet Centra:

 1. Prof. dr Joviša Obrenović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Predsednik Saveta Centra za kognitivne nauke
 2. Prof. dr Milkica Nešić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Zamenik upravnika Centra za kognitivne nauke
 3. Doc. dr Dušan Stamenković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu (Link), Sekretar Centra za kognitivne nauke
 4. dr Vuk Milošević, Klinika za neurologiju, Klinički centar Niš
 5. Prof. dr Branimir Todorović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu