engleski srpski

      

Centar za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu

Kognitivne nauke predstavljaju interdisciplinarno područje istraživanja uma i inteligencije koje uključuje filozofiju uma, kognitivnu psihologiju, kognitivnu neuronauku, psiholingvistiku, teoriju veštačke inteligencije, kognitivnu antropologiju i druge discipline.

Poreklo ovog područja istraživanja može se pratiti do sredine pedesetih godina dvadesetog veka, kada su istraživači u nekoliko disciplina počeli da razvijaju teorije uma koje se zasnivaju na kompleksnim mentalnim reprezentacijama i komputacionim procedurama (tzv. komputaciona teorija uma). Sredinom sedamdesetih godina osnovano je prvo međunarodno Društvo za kognitivnu nauku (Cognitive Science Society) i naučni časopis Cognitive Science. Od tada je na više od 70 univerziteta širom sveta osnovan i studijski program iz oblasti kognitivnih nauka.

U Nišu kognitivistički pristup koriste istraživači iz oblasti neurologije, psihijatrije, lingvistike, psihologije i elektronike. Do sada nije bilo institucionalnog oblika saradnje istraživača iz različitih disciplina koje čine kognitivne nauke, uključujući i medicinske i nemedicinske nauke. Cilj ovog projekta je unapređenje interdisciplinarne saradnje u oblasti kognitivnih nauka, organizovanje okruglih stolova, seminara i predavanja, iniciranje međunarodne saradnje Univerziteta u Nišu i izrada predloga za studijski program iz oblasti kognitivnih nauka.

Centar za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu nastao je jula 2013. godine, na inicijativu Foruma za kognitivne nauke.

Centar za kognitivne nauke je član CEEPUS III akademske mreže Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies.

BROŠURA CENTRA (kliknite kako biste preuzeli brošuru)
1. mart 2017.

Centar za kognitivne nauke pri Univerzitetu u Nišu najavljuje predavanje dr Kita Holiouka (Dr Keith Holyoak) sa Univerziteta UCLA u Los Anđelesu, SAD. Predavanje pod naslovom Commonsense Moral Reasoning” biće održano 1. marta 2017. godine u sali broj 8 u prizemlju glavne zgrade Univerziteta u Nišu (Banovina), sa početkom u 18.30. Dr Holiouk će predavanje održati putem video linka. Više detalja u vezi sa samim predavanjem možete naći u prilogu ovog mejla.

Kao što verovatno znate, Dr Holiouk je svetski poznati kognitivni psiholog sa Univerziteta UCLA u Los Anđelesu, SAD, i glavne oblasti njegovog istraživanja obuhvataju ljudsko rasuđivanje, učenje, donošenje odluka i rešavanje problema. Takođe, jedno od glavnih pitanja kojima se bavi u svom radu jeste uloga analogije u razmišljanju, kao i način na koji analogija funkcioniše kao psihološki mehanizam koji podržava učenje i tansfer znanja.

Detaljnu biografiju predavača možete naći na sledećoj adresi:

http://reasoninglab.psych.ucla.edu/KeithHolyoak.html


Commonsense Moral Reasoning

Keith Holyoak

Distinguished Professor of Psychology, UCLA

How do ordinary people make judgments about moral issues? Work in ethical and legal philosophy, coupled with empirical evidence from psychology and neuroscience, casts serious doubt on one popular approach, based on utilitarianism. A more promising approach to developing a descriptive theory is based on a moderate form of deontology in which rights and duties constitute the core concepts underlying moral judgments. I will describe a deontological coherence theory that aims to unify findings in moral psychology that have often been interpreted in terms of a grab-bag of heuristics and biases. Mart / april 2017.

Edukativni seminar za studente:
Current Trends in Cognitive Science

 

Centar za kognitivne nauke pri Univerzitetu u Nišu organizuje seminar iz kognitivnih nauka pod nazivom „Current Trends in Cognitive Science“. Seminar je predviđen za studente master i doktorskih akademskih studija filologije sa Univerziteta u Nišu. Učešće je besplatno i studenti će po završetku seminara dobiti sertifikate o učešću. Uslov za izdavanje sertifikata biće redovno učešće na svim predavanjima u okviru seminara.

Cilj ovog seminara je da studentima pruži detaljniji i širi uvid u metode i konkrektna istraživačka pitanja koja su trenutno aktuelna u domenu kognitivnih nauka. Seminar obuhvata nekoliko predavanja i radionica i biće realizovan tokom poslednje dve subote u martu i prve dve subote u aprilu 2017. godine.

Prijava za učešće traje do 6. marta 2017. godine i možete se prijaviti putem mejla: vladimir.figar.81@gmail.com.


Najavljena predavanja i radionice
:  

Prof. dr Đorđe Vidanović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu i Centar za kognitivne nauke, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Mihailo Antović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu i Centar za kognitivne nauke, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Oliver Kutz

KRDB Research Centre for Knowledge and Data at the Free University of Bozen-Bolzano

Prof. dr Eugenia Hristova

Centar za kognitivne nauke i Departman za kognitivne nauke i psihologiju, Novi bugarski univerzitet, Sofia, Bugarska

Prof. dr Milkica Nešić

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu i Centar za kognitivne nauke, Univerzitet u Nišu

Doc. dr Dušan Stamenković

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu i Centar za kognitivne nauke, Univerzitet u Nišu

Mr Miloš Tasić

Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Vladimir Figar, MA

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu i Centar za kognitivne nauke, Univerzitet u Nišu