English Serbian

Aktivnosti u 2011. i 2012. godini


28. 4. 2012.

Poseta profesora Toda Ouklija

Profesor Tod Oukli, upravnik Departmana za kognitivne nauke Univerziteta Kejs Vestern, posetio je Univerzitet u Nišu, Forum za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu u periodu od 24. do 28. aprila 2012. godine. U toku ove posete profesor Oukli održao je dve radionice (“Force Dynamics as Applied to Discourse” i “Mental Spaces, Blending Theory: Issues and Applications”) za studente završnih godina, studente master studija, asistente i profesore Filozofskog fakulteta u Nišu, plenarno predavanje u okviru konferencije Jezik, književnost, vrednosti (“How Attention and Language Conspire to Create Meaning”), jedno predavanje u okviru rada Foruma za kognitivne nauke na Univerzitetu u Nišu (“Externalism as a Viable Stance in Cognitive Science”), kao i prezentaciju u Američkom kutku u Nišu (“Studies in Cleveland and Northeast Ohio: Possibilities for International Students”). Posetu profesora Ouklija pomogli su Ambasada SAD u Beogradu, Univerzitet u Nišu i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. Link.   

16. 12. 2011.

CogSciNiš 2011

Prvi simpozijum iz oblasti kognitivnih nauka – CogSciNiš 2011 – održan je u petak 16. decembra 2011. godine, od 12 do 16 časova u Velikoj sali Univerziteta u Nišu. Simpozijum je održan u znak godišnjice rada Foruma za kognitivne nauke, a glavna tema ovog skupa bila je interdisciplinarnost u kognitivnim naukama. Organizaciju skupa podržali su Univerzitet u Nišu i Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta. Skup su otvorili prof. dr Tomislav Pavlović, prorektor za nastavu Univerziteta u Nišu, prof. dr Dragan Žunić, zamenik upravnika Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta, i prof. dr Đorđe Vidanović, koordinator Foruma za kognitivne nauke, dok su u radnom delu skupa učestvovali prof. dr Đorđe Vidanović, prof. dr Joviša Obrenović, prof. dr Miroslava Živković, doc. dr Mihailo Antović, Dušan Stamenković, prof. dr Milkica Nešić, dr Marija Mitković i dr Vuk Milošević. Ovim skupom zaključen je program rada Foruma za kognitivne nauke za 2011, a najavljena su predavanja u 2012, kao i organizacija nešto većeg skupa narednog decembra.

 


Program simpozijuma (pdf)9. 8. 2011.

Dana 9. avgusta 2011. prof. dr Miloš D. Ikonomović održao je predavanje pod nazivom Izmenjeni metabolizam amiloida nakon povreda mozga: implikacije za hronične neurodegenerativne poremećaje. Miloš Ikonomović je vanredni profesor neurologije i psihijatrije na Univerzitetu u Pitsburgu, a radi i u pitsburškom Zdravstvenom sistemu za brigu o veteranima. Dr Ikonomović je glavni istraživač u okviru nekoliko studija koje se bave povredama mozga i holinergičnim i amiloidnim promenama kog blagih kognitivnih poremećaja i ranih stadijuma Alchajmerove bolesti. Objavio je preko 70 originalnih istraživačkih radova, izveštaja i prikaza u vodećim časopisima i autor je nekoliko poglavlja u knjigama. Link.
15. 4. 2011.


Dana 15. aprila 2011. prof. dr Tod Oukli, upravnik Departmana za kognitivne nauke Univerziteta Kejs Vestern i renomirani naučnik u oblasti kognitivnih nauka, održao je predavanje pod nazivom Upotreba glagola 'must' i fenomen slojevite modalnosti u mišljenjima Vrhovnog suda SAD: susret kognitivne semantike i retoričke hermeneutike. Predavanje prof. Ouklija održano je kao posebni plenarni govor u okviru naučnog skupa Jezik, književnost, komunikacija, koji je organizovao Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. Profesor Oukli je izložio osnove Talmijeve dinamike sile, retoričke hermeneutike i modalnosti, nakon čega je ispitao kako se ideja o slojevitoj modalnosti može proveriti putem analize odluka Vrhovnog suda SAD. Predavanje je održano uz pomoć video-konferencijske opreme H.323 i organizovao ga je niški Forum za kognitivne nauke. Link.
12. 4. 2011.


Dana 12. aprila 2011. dr Vuk Milošević sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Niš održao je predavanje studentima treće godine Departmana za anglistiku Filozofskog fakulteta u Nišu. Dr Milošević je u predavanju pod nazivom Neurološke metode u istraživanju jezika i mozga studente upoznao sa osnovama i istorijatom izučavanja afazija i sa mogućnostima upotrebe neuroloških metoda (EEG, MEG, MRI, fMRI, PET) u istraživanju jezičkih problema.
17. 2. 2011.


Profesor Mark Tarner sa Univerziteta Kejs Vestern, jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti kognitivnih nauka, održao je putem video-veze H.323 predavanje za studente četvrte godine Departmana za anglistiku (Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu) i članove Foruma za kognitivne nauke. U predavanju pod nazivom Ljudska kreativnost i konceptualno sažimanje profesor Tarner predstavio je osnove teorije konceptualnog sažimanja i ilustrovao mogućnosti njene primene kroz analizu književnih dela. Link.

Mark Tarner - CogSciNis Mark Tarner - CogSciNis
Mark Tarner - CogSciNis Mark Tarner -
          CogSciNis


12. 1. 2011.


Prvi događaj u organizaciji Foruma predstavlja predavanje profesora Đorđa Vidanovića održano 12. januara 2011. na Departmanu za kognitivne nauke Univerziteta Kejs Vestern uz pomoć opreme za video-konferencije H.323, iz zgrade Univerziteta u Nišu. Naslov predavanja bio je Konceptualno stapanje i intencionalnost (Conceptual Blending and Intentionality). Profesor Mark Tarner sa Univerziteta Kejs Vestern je tom prilikom Forumu uputio reči podrške i najlepše želje. Link.


Professor Vidanovic